header image

بالابر خودروبر

مقالات
بازدید: 707
بالابر خودروبر پارکینگی چیست؟
بالابر خودرو به نوعی از دستگاه ها اطلاق می شود که برای حرکت عمودی وسایل نقلیه  بین طبقات مورد استفاده قرار می گیرد.بالابر های هیدرولیکی خودروبر را میتوان جاگزین رمپ ها در ساختمان ها کرد و از مزایا ی انها بهره جست .در واقع آسانسور خودرو برای برای جابجایی وسایل نقلیه از طبقات پایین به بالا و بالعکس مورد استفاده قرار می گیرد . آسانسور خودروبر دارای طراحی قوی ودرعین حال ساده می باشد .به طوری که میتواند به خوبی ضربه ها را کنترل و تحمل و ورود و خروج وسایل نقلیه را تسهیل نماید
بالابر خودرو پارکینگی
 
 
بالابرهای خودروبرهیدرولیکی چگونه کار می کنند؟
ساده ترین و کارآمدترین ودر عین حال کم هزینه ترین بالابرهای خودرو از نوع سیستم هیدرولیکی هستند که بر اساس اصل پاسکال کار می کنند. ارتباط بین نیروهای در سیستم هیدرولیکی  بالابر ماشین به سادگی توسط قانون پاسکال بیان می شود. توجه کنید که در آسانسور ماشین دو پیستون در یک ارتفاع ثابتی قرار دارند این یعنی هیچ اختلاف فشاری در سیال به دلیل اختلاف ارتفاع وجود ندارد حال نیروی f1که به سطح A1وارد می شود فشاری معادل    p=F/A وارد می کند بر طبق اصل پاسکال این فشار به کل سطح سیال وارد می شود فشار p1   را به وجود می آورد سیستم های هیدرولیکی می توانند اعمال فشار را توجه به تقاضا افزایش با کاهش دهند برای فشار بیشتر نیاز به سطح بیشتری می باشد به طور مثال در شکل بالا سمت راست پنج برابر سمت چپ است و اگر نیروی 100 نیوتون به سمت چپ وارد شود در سمت راست 500نیوتون نیرو به وجود می اورد سیستم های هیدرولیکی در  جک بالابر ماشین به صورت یک اهرم عمل می کند و مزیتشان این است که فشار از طریق خطوط جریان یکباره منتقل می شود
http://iranbalabarco.com/Default.aspx?page=%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA&productid=724
بازدید: 707تاریخ انتشار : 1398/07/02